ประวัติวันวาเลนไทน์ และอ่านกลอนวันวาเลนไทน์ภาษาอังกฤษแปลไทย

  เมื่อ: Saturday, February 1st, 2014, หมวด สาระน่ารู้     Comments Off
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.40 out of 5)
Loading ... Loading ...

กลอนวาเลนไทน์ภาษาอังกฤษแปลไทย


ประวัติวันวาเลนไทน์ และอ่านกลอนวันวาเลนไทน์ เพราะๆ ซึ้งๆ วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญคัญ วันนี้แอดมินจะได้เอาประวัติ มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมทั้งบทกลอนเพราะๆ วันวาเลนไทน์ ซึ่งหลายคนพูดกันว่า วันวาเลนไทน์ เป็นวันเสียตัวแห่งชาติ อันนี้ก็ฝากน้องๆ ด้วยนะครับ ไม่ดีอย่างยิ่ง

ประวัติวันวาเลนไทน์

สารบัญวาเลนไทน์

 1. ประวัติวันวาเลนไทน์อังกฤษ-ไทย
 2. กลอนวันวาเลนไทน์
 3. คำอวยพรวาเลนไทน์
 4. ของขวัญวันวาเลนไทน์
 5. รูปวันวาเลนไทน์
 6. ขนมวันวาเลนไทน์


ประวัติวันวาเลนไทน์อังกฤษ-ไทย

ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ประวัติ วันแห่งความรักกันก่อนเลยนะครับ

The History of Valentine’s Day

ที่มา >>> จาก ข้าวไกลนา ของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

Every February, across the country, candy, flowers, and gifts are exchanged between loved ones, all in the name of St. Valentine. But who is this mysterious saint and why do we celebrate this holiday? The history of Valentine’s Day — and its patron saint — is shrouded in mystery. But we do know that February has long been a month of romance. St. Valentine’s Day, as we know it today, contains vestiges of both Christian and ancient Roman tradition. So, who was Saint Valentine and how did he become associated with this ancient rite? Today, the Catholic Church recognizes at least three different saints named Valentine or Valentinus, all of whom were martyred.
One legend contends that Valentine was a priest who served during the third century in Rome. When Emperor Claudius II decided that single men made better soldiers than those with wives and families, he outlawed marriage for young men — his crop of potential soldiers. Valentine, realizing the injustice of the decree, defied Claudius and continued to perform marriages for young lovers in secret. When Valentine’s actions were discovered, Claudius ordered that he be put to death.

Other stories suggest that Valentine may have been killed for attempting to help Christians escape harsh Roman prisons where they were often beaten and tortured.

According to one legend, Valentine actually sent the first ‘valentine’ greeting himself. While in prison, it is believed that Valentine fell in love with a young girl — who may have been his jailor’s daughter — who visited him during his confinement. Before his death, it is alleged that he wrote her a letter, which he signed ‘From your Valentine,’ an expression that is still in use today. Although the truth behind the Valentine legends is murky, the stories certainly emphasize his appeal as a sympathetic, heroic, and, most importantly, romantic figure. It’s no surprise that by the Middle Ages, Valentine was one of the most popular saints in England and France.

While some believe that Valentine’s Day is celebrated in the middle of February to commemorate the anniversary of Valentine’s death or burial — which probably occurred around 270 A.D — others claim that the Christian church may have decided to celebrate Valentine’s feast day in the middle of February in an effort to ‘christianize’ celebrations of the pagan Lupercalia festival. In ancient Rome, February was the official beginning of spring and was considered a time for purification. Houses were ritually cleansed by sweeping them out and then sprinkling salt and a type of wheat called spelt throughout their interiors. Lupercalia, which began at the ides of February, February 15, was a fertility festival dedicated to Faunus, the Roman god of agriculture, as well as to the Roman founders Romulus and Remus.

To begin the festival, members of the Luperci, an order of Roman priests, would gather at the sacred cave where the infants Romulus and Remus, the founders of Rome, were believed to have been cared for by a she-wolf or lupa. The priests would then sacrifice a goat, for fertility, and a dog, for purification.

เมื่อถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี จะมีหนุ่มสาวหรือคนบางกลุ่มนิยมส่งดอกกุหลาบสีแดง หรือบัตรรูปหัวใจให้แก่กันและกันซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเจตนารมณ์ของความรักความเข้าใจต่อกัน วันวาเลนไทน์ ธรรมเนียมฝรั่งเขาส่งบัตรหรือของขวัญเล็กๆน้อยๆ ไปให้แก่คนที่เขารักโดยไม่บอกชื่อผู้ส่ง ซึ่งจะมาจากใครก็ได้
ตามประวัติกล่าวว่า วันนี้เป็นวันมรณภาพของนักบุญในศาสนาคริสต์ท่านหนึ่งชื่อว่า เซนต์วาเลนไทน์ ท่านผู้นี้ถูกพวกโรมันจับลงโทษถึงแก่ความตายในสมัยพระเจ้าจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช 269 ปี เนื่องจากท่านเป็นชาวโรมัน แต่ไปนับถือศาสนาคริสต์ และได้เข้าบวชอยู่ในศาสนานั้น ชื่อว่า วาเลนตินุส (VALENTINUS) ในสมัยนั้น ประชาชนชาวโรมันนับถือศาสนาของชาวโรมันอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งมีพระผู้เป็นเจ้าและเทวดาหลายองค์ มีโบสถ์วิหารสำหรับพิธีบูชามีสมณะและนางชีเช่นเดียวกับศาสนาคริสต์ในสมัยนี้ ในระยะเริ่มแรกที่ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในกรุงโรม ทางรัฐบาลกรุงโรมเห็นว่าเป็นลัทธิที่อันตรายต่อสังคมชาวโรมันเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใดนับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกจับตัวไปลงโทษอย่างรุนแรงต่อสาธารณชน เช่น ให้สัตว์ป่ากัดตาย ตรึงไม้กางเขนให้ตายบ้าง หรือเผาทั้งเป็น เป็นต้น พวกที่นับถือศาสนาคริสต์ต้องคอยหลบซ่อนตัวไม่บอกให้ใครรู้ว่าตนเป็นคริสต์ศาสนิกชน และเมื่อถึงเวลาทำพิธีกรรมทางศาสนาของตน จะต้องแอบหนีลงไปทำพิธีในอุโมงค์ที่ใช้บรรจุศพ นอกกรุงโรม นักบุญวาเลนไทน์เป็นผู้กล้าหาญและคอยช่วยเหลือคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกทางราชการของกรุงโรมจับไปขังคุกหรือเอาไปทรมาน ในที่สุดท่านเองก็ถูกทางราชการของกรุงโรมจับตัวได้และเอาไปขังคุกไว้

The boys then sliced the goat’s hide into strips, dipped them in the sacrificial blood and took to the streets, gently slapping both women and fields of crops with the goathide strips. Far from being fearful, Roman women welcomed being touched with the hides because it was believed the strips would make them more fertile in the coming year. Later in the day, according to legend, all the young women in the city would place their names in a big urn. The city’s bachelors would then each choose a name out of the urn and become paired for the year with his chosen woman. These matches often ended in marriage. Pope Gelasius declared February 14 St. Valentine’s Day around 498 A.D. The Roman ‘lottery’ system for romantic pairing was deemed un-Christian and outlawed. Later, during the Middle Ages, it was commonly believed in France and England that February 14 was the beginning of birds’ mating season, which added to the idea that the middle of February — Valentine’s Day — should be a day for romance. The oldest known valentine still in existence today was a poem written by Charles, Duke of Orleans to his wife while he was imprisoned in the Tower of London following his capture at the Battle of Agincourt. The greeting, which was written in 1415, is part of the manuscript collection of the British Library in London, England. Several years later, it is believed that King Henry V hired a writer named John Lydgate to compose a valentine note to Catherine of Valois.

In Great Britain, Valentine’s Day began to be popularly celebrated around the seventeenth century. By the middle of the eighteenth century, it was common for friends and lovers in all social classes to exchange small tokens of affection or handwritten notes. By the end of the century, printed cards began to replace written letters due to improvements in printing technology. Ready-made cards were an easy way for people to express their emotions in a time when direct expression of one’s feelings was discouraged. Cheaper postage rates also contributed to an increase in the popularity of sending Valentine’s Day greetings. Americans probably began exchanging hand-made valentines in the early 1700s. In the 1840s, Esther A. Howland began to sell the first mass-produced valentines in America.

According to the Greeting Card Association, an estimated one billion valentine cards are sent each year, making Valentine’s Day the second largest card-sending holiday of the year. (An estimated 2.6 billion cards are sent for Christmas.)

Approximately 85 percent of all valentines are purchased by women. In addition to the United States, Valentine’s Day is celebrated in Canada, Mexico, the United Kingdom, France, and Australia.

Valentine greetings were popular as far back as the Middle Ages (written Valentine’s didn’t begin to appear until after 1400), and the oldest known Valentine card is on display at the British Museum. The first commercial Valentine’s Day greeting cards produced in the U.S. were created in the 1840s by Esther A. Howland. Howland, known as the Mother of the Valentine, made elaborate creations with real lace, ribbons and colorful pictures known as “scrap”.

เมื่อนักบุญวาเลนไทน์อยู่ในคุก มีผู้คุมชื่อ อัสเตริอุส (ASTERIUS) เป็นผู้มีจิตใจเมตตาและคอยให้ความช่วยเหลือมิให้เดือดร้อน ผู้คุมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งตาบอดทั้ง 2 ข้าง ระหว่างที่นักบุญวาเลนไทน์ติดคุกอยู่นั้น ลูกสาวผู้คุมก็นำอาหารให้และช่วยติดต่อกับคนนอกคุก ที่นับถือศาสนาศริสต์ให้แก่นักบุญวาเลนไทน์ ขณะที่อยู่ในคุก นักบุญวาเลนไทน์ได้แสดงอภินิหาร ด้วยการทำให้ตาทั้งสองข้างของลูกสาวผู้คุมหายบอด กลับมาเป็นคนตาดี และได้อบรมเกลี้ยกล่อมผู้คุมทั้งลูกสาวให้นับถือศาสนาคริสต์ด้วย หลังจากนักบุญวาเลนไทน์ติดคุกมาเป็นเวลา 1 ปีพระเจ้าจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ก็มีคำสั่งให้นักบุญเข้าเฝ้า เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทอดพระเนตรเห็นนักบุญก็รู้สึกต้องพระทัยในกริยามารยาท ความสำรวมและความมีสง่าราศีของนักบุญ จึงตรัสเกลี้ยกล่อมให้นักบุญเลิกนับถือศาสนาคริตส์เสีย แล้วกลับมานับถือศาสนาของชาวโรมันต่อไปตามเดิม พระองค์จะพระราชทานอภัยโทษให้ แต่นักบุญวาเลนไทน์ก็ปฏิเสธ ไม่ยอมเลิกนับถือศาสนาคริสต์ มิหนำซ้ำกับเริ่มสั่งสอนอบรมพระเจ้าจักรพรรดิให้ทรงเห็นดีเห็นชอบ และทรงนับถือศาสนาคริสต์ พระเจ้าจักรพรรดิกริ้วมาก จึงมีรับสั่งให้นำตัวนักบุญวาเลนไทน์ไปตีด้วยไม้กระบอง แล้วเอาก้อนหินทุ่มจนถึงแก่ความตาย

ผู้ที่ตายเพื่อศาสนาและได้เกลี้ยกล่อมให้คนอื่นหันมายอมรับนับถือศาสนา เป็นผ้ที่ควรได้รับการยกย่อง และยังสามารถทำปาฏิหารย์รักษาให้คนตาบอดเป็นคนตาดีได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญหรือเซนต์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ศริสต์ศาสนิกชนถือว่า เป็นวันของเซนต์วาเลนไทน์ เพราะว่าเป็นวันที่ท่านถึงแก่มรณภาพ ในสมัยโรมันเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันตรุษที่เรียกว่า ลูเปอร์คาเลีย(lupercalia) มีความสำคัญมากในทางเพศ ผู้ชายจะวิ่งแก้ผ้าหาคู่เพื่อฉลองตรุษโดยจับฉลากชื่อหญิงสาวแล้วเกี้ยวพาราสีจนได้เป็นภรรยา

ส่วนประเทศอังกฤษไม่ได้มาจากนักบุญ แต่บังเอิญมาตรงกันพอดี คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันเริ่มต้นปักษ์ที่ 2 แห่งเดือนที่สองของปี คนยุโรปจึงจับคู่กัน เอาเป็นวันส่งบัตรหรือของขวัญให้คนรักให้คนรัก นิยมในกลุ่มหนุ่มสาว


 
===================

กลอนวันวาเลนไทน์

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ กลอนวันวาเลนไทน์ ภาษาไทย และกลอนวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

 

กลอนวันวาเลนไทน์ ภาษาไทย

ก็เพราะรักถึงได้รอ
ไม่เคยขอให้มากมาย
ก็เพราะรักสุดหัวใจ
นานแค่ ไหนก็จะรอ
กาลเวลาอาจเปลี่ยนผัน
ความสัมพันอาจเลือนหาย
ก็ไม่เคยทำ ให้ใจ
หวั่นไหวได้ตามเวลา
ก้เพราะรักผมถึงทน
ไม่เคยสนคนนินทา
ถึง แม้ใครจะด่าว่า
มันโง่ บ้า ผมก็ยอม
รักเธอมาก มากที่สุด
ไม่อาจ หยุดแล้วใจนี้
ขอเพียงเธอจงปราณี
ให้ใจนี้ได้เคียงกัน

มอบความรัก Valentine พร้อมไออุ่น
มอบถึงคุณ มาพร้อม แขนอ้อมโอบ
แม้น ดวงจิต พิศวาส ลาดSlope
ใจยังHope ถึงเธอ เสมอมา

=====

ดอกกุหลาบยังไร้ในไออุ่น
หอมละมุ่นยังไม่เจอยังเพ้อหา
ยังไร้คู่ชู ชื่นยื่นอุรา
วาสนาคนไร้คู่ใครอยู่เคียง…

=====

อาจไม่ได้เป็นคนแสนดี ขี้อ้อน
อาจไม่ได้เป็นคนไหวอ่อน อุ่นหวาน
แค่อยากให้เธอรักฉันไปนานๆ
จึงต้องมีนืทานมาเล่าขานเพื่อเธอ
มีนิทานชื่อว่า love story
แต่งด้วยบทกวี อิ่มอุ่นไหวเพ้อ
เล่าเรื่องสู่หัวใจฉัน..สู่หัวใจเธอ
เล่าเรื่องว่ารักเสมอ และ รักเธอ อย่างแท้จริง

=====

เดือนแห่งรักพักใจในปีนี้
คงไม่มีเธอข้างอย่างที่หวัง
ค่ำคืนผ่านทิ้งฉันไว้ไร้กำลัง
คงอยู่ยังร่างกายไร้วิญญาณ

มองฟ้างามความฝันพลันบรรเจิด
ทุกสิ่งเกิดแต่จบลงคงเพียงสาร
ทุกอย่างผ่านไปเพียงพร้อมกาล
เพียงคอยวานสายลมดูแลเธอ

จะหลบลี้ หนีรัก พักเร่ร่อน
ความดีกร่อน แตกไป ไกลล้นเหลือ
ดีไม่ได้ จะยอมชั่ว คนเป็นเบือ
ไปเป็นเสือ เป็นโจร บนเรือเก

เป็นโจรแล้ว แคล้วคลาด จากความรัก
จะยอมปัก ตั้งมั่น ไม่หันเห
จะยอมเลว เร่ร่อน ด้วยร้อยเล่ห์
หลบเสน่ห์ ความรัก จักคอยตาม

จะหลีกลี้ หนีไป ให้พ้นหน้า
จะหลบตา หนีไป ไกลความหวาม
จะหลบหลีก ปลีกไป ไม่มากความ
ทุกโมงยาม หลีกรัก ปักชีวัน

=====

เอาความรักมาฝากรับไหมหนอ
ให้สมค่าที่รอคอยยิ้มหน่อยหนา
ขอโทษด้วยอย่างอนฉันด้วยสายตา
รักเท่าฟ้าโปรดหันมาอย่าน้อยใจ

ยิ้มสักนิดคิดเท่าไหร่ไหนดูซิ
อย่าตำหนิดวงฤทัยให้หวั่นไหว
ที่ผ่านมาระยะทางห่างกันไกล
ขออภัยนะพี่ชายช่วยหายง

จะให้ทำอย่างไรถึงจะหาย
เป็นผู้ชายขี้ใจน้อยเสียจริงหนอ
ผิดไปแล้วไม่ใส่ใจเธอดีพอ
น้ำตาคลอขอเห็นใจใช่เรรวน

เอาความรักมาฝากหากรำคาญ
ดูซิแกล้งทรมานคนปั่นป่วน
หากไม่สนบอกมาเลยขอทบทวน
จะรีบด่วนให้พ้นหน้าไม่มาเยือน

ดีกันนะอย่าน้อยใจให้มันหนัก
กลับมารักกันดั่งเดิมเติมใจเหมือน
ครั้งเราสองนั่งเคียงข้างดูดาวเดือน
อย่าลืมเลือน..สัญญามั่น..วาเลนไทน์ …..

=====

เพราะความรู้สึกมันเปราะบาง
พอมาเจอความอ้างว้างจึงเหว่ว้า
เจอกับวันว่างของบางเวลา
ฉันจึงใจโรยราและโรยแรง

เพราะความรู้สึกข้างในจิต
มีคนที่แสนสนิทใจคิดแอบแฝง
คนที่อยู่ไกลใจคงคลางแคลง
กับกริยาที่ฉันแสดงออกมา

ก็ความรู้สึกของคนแอบรัก
แค่เดินไปทำความรู้จักยังไม่กล้า
ใจสั่นมือสั่นเท้าสั่นตัวก็สั่นทุกเวลา
จะบอกรักเธอเท่าฟ้า..ก็ไม่กล้าเพราะว่าอาย

ตัดสินใจเดินเข้าไปบอก
ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูใจสื่อความหมาย
เธอที่ฉันชอบ..ขอมอบรักวันวาเลนไทน์
ต้องติดอ่างแทบตาย..กว่าที่จะบอกเธอได้
………. ว่างใหมไปเที่ยวกัน…………

=====

กุหลาบแดงแจ้งเป็นสื่อคือความรัก
กุหลาบปักลงกลางใจให้คิดหวน
กุหลาบแดงกลิ่นหอมนานพานรัญจวน
กุหลาบชวนใจให้ช้ำระกำทรวง

วาเลนไทน์ปีที่แล้วกุหลาบสวย
รักปลูกด้วยกุหลาบใจที่ห่วงหวง
วันคืนผ่านรักคงมั่นฝันลมลวง
สิ้นปีล่วงเลยผ่านพ้นจนรักลา

กลีบกุหลาบกระจายหล่นใจแทบขาด
กลีบกุหลาบบาดหัวใจยากรักษา
หนามแหลมคมคอยทิ่มตำกรำน้ำตา
ไหลหลั่งมาอาบสองแก้มแทบวางวาย

กุหลาบแดงแจ้งประจักษ์รักขมขื่น
ทุกวันคืนวาเลนไทน์ขอห่างหาย
ขอหลบมุมอยู่อย่างคนที่เดียวดาย
สิ้นสลายวาเลนไทน์ให้วายปราณ

เปรียบกุหลาบแรกแย้มรักสดสวย
พอเริ่มโรยเปรียบดั่งรักเริ่มหมดหวาน
พอร่วงหล่นรักหลุดลอยคอยจนนาน
อันตธานดอกโศกครองจองใจแทน……..

=====

มีดอกไม้ในช่อสวยรวยกลิ่นหอม
ดนตรีพร้อมน้อมหัวใจให้ของขวัญ
กุหลาบงามอีกความรักจักพร้อมพรรณ
มอบให้วันวาเลนไทน์…โอบใจเธอ

ไม่ใช่เพียงแค่เคียงกันวันสิบสี่
ทุกนาทีมีรักแจกแลกเสมอ
ทุกเวลาค่าดวงจิตคิดละเมอ
ใจไม่เผลอเพ้อถึงใคร…ใจจดจำ

สุขถ่องแท้แน่นักรักเธอยิ่ง
สุขใจจริง…สิ่งสวรรค์อันชื่นฉ่ำ
ที่มีคุณหนุนเนื่องไป…ใช้รักนำ
ต่างมีคำแห่งรักเป็นหลักใจ

ขอบคุณเธอที่เจอฉันทุกวันนี้
ขอบคุณที่มีกันทุกวันใหม่
เป็นเพื่อตายแม้กายสูญพูนอาลัย
แต่ดวงใจไม่พรากลาวิญญาณ์ยง

ดีใจที่มีเธอเป็นเช่นคู่ยาก
ทางลำบากถากสิ้นดังตั้งประสงค์
แม้ร่างกาย—ลมหายใจมลายปลง
หลับตาลงเพราะคงรักปักชีวิน

จะคู่กันทุกวันวาเลนไทน์
จะอุ่นไอได้ห่มกอดสอดสุขสันต์
กี่ชาติหน้ามาพบคู่อยู่ด้วยกัน
แบ่งหัวใจให้สัมพันธ์…ฉันรักเธอ

กลอนวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย

A man overtime falls in love with woman he is attracted to,
and a woman overtime become more attracted to the man she loves.
ผู้ชายมักจะตกหลุมรักคนที่เค้าหลงเสน่ห์
และผู้หญิงจะหลงเสน่ห์คนที่เธอตกหลุมรัก

Friendship is love minus sex and plus reason LOVE is friendship
but love is friendship plus sex and minus reason.
มิตรภาพคือ ความรักลบด้วยเซ็กซ์
และบวกเอาเหตุผลเพิ่มเข้าไป
ส่วนรักคือ มิตรภาพบวกด้วยเซ็กซ์ และลบเอาเหตุผลออกไป

To love is nothing. To be loved is something.
To love and be loved is everything!!!!
การได้รักเป็นเรื่องขี้ผง
การถูกรักเป็นเรื่องของอะไรบางอย่าง
ส่วนการได้รักและการถูกรักเป็นทุกอย่าง (ว้าว)

You may only be one person to the world
but you may also be the world to one person
คุณอาจจะเป็นแค่ “คนๆ หนึ่ง” ในโลกใบนี้
แต่คุณอาจจะเป็น “โลกทั้งใบ” ของคนคนหนึ่งก็ได้

If you love someone tell them don’t wait or also
you will lose the chance.
ถ้าคุณรักใคร บอกเค้าซะ อย่ารีรออยู่เลย
ไม่งั้นคุณจะเสียโอกาสนะ..

A man falls in love through his eyes,
a woman through her ears.
ผู้ชายตกหลุมรักทางตา
แต่ผู้หญิงน่ะ ตกหลุมรักทางหู

To love is to risk not being loved in return.
To hope is to risk pain.
To try is to risk failure,
but risk must be taken,
because the greatest hazard in life is to risk nothing.
การที่ได้รักคือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน
การตั้งความหวังคือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด
การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว
แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง
เพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลย

You know when you love someone when you want them to be happy
even if their happiness means that you’re not of it.
คุณรู้ว่าคุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข
แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายถึง
การที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

When loving someone.. never regret what you
do..only regret what you didn’t do.
เวลารักใคร..อย่าเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำ
จงเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้กระทำ?.

Love looks not with eyes, but with the mind.
ความรักนั้นเห็นไม่ได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ

Love is like standing in the wet cement.
The longer you stay, the harder it is to leave.
And you can never go without leaving your shoes behind.
ความรักก็เหมือนปูนเปียกๆ
ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนึบ
จากไปไม่ได้เท่านั้น
และคุณจะไม่มีวันจากมาได้เลย
โดยที่ไม่ได้ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหลัง

It only takes a second to say ” I love you”
but it will take a lifetime to show you how much.
ใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า” ฉันรักเธอ”
แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า รักมากเพียงไร?

The essential sadness is to go through life without loving.
But it would be almost equally sad to leave this
world without ever telling those you loved that you love them.
ความเศร้าที่สำคัญคือการใช้ชีวิตโดยปราศจากความรัก
แต่มันคงจะเศร้าพอๆกันที่จะจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้บอกคนที่คุณรักว่า
“คุณรักพวกเค้า”

Don’t marry a person you can live with,
marry somebody you can’t live without.
จงอย่าแต่งงานกับคนที่คุณ “อยู่ด้วยได้”
จงแต่งงานกับคนที่คุณ “ขาดไม่ได้”


คำอวยพรวาเลนไทน์

คำอวยพรวันวาเลนไทน์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลหทย หามาให้อ่าน เพื่อนๆ คนไหนที่แต่งเพิ่ม ก็แชร์กันได้
I’m wishing you a happy Valentine’s day, because it’s the only way I’ll have a happy Valentine’s day.”
ฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขในวันวาเลนไทน์ เพราะ มันคือเหตุผลเดียวที่จะทำให้ฉันมีความสุขในวันวาเลนไทน์

==========

You are my partner, my sweetheart, my confidant and advisor, my comforter and friend. You are my quiet place away from the rest of the world.
คุณคือคู่ชีวิตของฉัน, สุดที่รักของฉัน, คนสนิท และที่ปรึกษาของฉัน, ผู้ปลอบโยนและเพื่อนของฉัน คุณคือพื้นที่เงียบ ๆ ที่ไว้พักพิงจากส่วนเล็ก ๆ ของโลกใบนี้

==========

Know what I like about you? Everything! Happy Valentine’s Day
รู้มั้ย ว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับคุณ คำตอบคือ ทุก ๆ อย่างยังไงล่ะ สุขสันต์วันวาเลนไทน์

==========

A message for my Sweetheart. Everyday with you is Valentine’s Day for me. I Love You.
นี้คือข้อความสำหรับสุดที่รักของฉัน ทุกวันที่ได้อยู่กับคุณ คือวันวาเลนไทน์ของฉัน ฉันรักคุณ

==========

Let’s share the world
A sea is for you, and waves are for me.
The sky is for you, and stars are for me.
The sun is for you, and light is for me.
Everything is for you, and you are for me.
Happy Valentines Day
เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยกัน
คุณคือท้องทะเล ฉันคือคลื่นลม
คุณคือท้องฟ้า ฉันจะเป็นดวงดาว
หากคุณคือพระอาทิตย์ ฉันคือแสงแดด
ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณ และคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน
สุขสันต์วันวาเลนไทน์

==========

I can’t think of any reasons to not love you.
ฉันไม่สามารถคิดหาเหตุผลใด ๆ ที่จะไม่รักคุณได้เลย

==========

Our love is like a romance movie, but the best part is that it never ends. Happy Valentine’s day!
ความรักของเราเหมือนกับภาพยนตร์โรแมนติก แต่สิ่งที่ดีกว่าคือ รักของเราไม่มีวันจบ . สุขสันต์วันวาเลนไทน์

==========

You + Me = Perfect
Happy Valentine’s Day
คุณ + ฉัน เท่ากับความสมบูรณ์แบบ สุขสันต์วันวาเลนไทน์

==========

Thank you for letting me have such a wonderful person as my Valentine this year.
ขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นคนพิเศษสุดในวันวาเลนไทน์ปีนี้

==========

My life is like a weather vein,
Sometimes there is sunshine,
And sometimes there is rain,
You are always there to keep me safe and dry.
My best friend, my soul mate, my apple pie.
ชีวิตของฉันเหมือนกับสภาพอากาศ
ที่บางครั้งก็มีแดดออก บางคราวก็มีฝนตก
คุณทำให้ฉันปลอดภัย และทำให้ตัวฉันแห้งจากสายฝนกระหน่ำ
คุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน คือคู่แท้ของฉัน และความหอมหวานของฉัน

==========

Valentine’s Day is a day
Meant for sharing.
A day for giving,
For loving and caring.
วันวาเลนไทน์เป็นวันที่
ความหมายสำหรับการใช้งานร่วมกัน
วันสำหรับการให้,
สำหรับความรักและการดูแล

==========

Sweet wishes to a wonderful girl who spreads happiness wherever she goes Happy Valentine’s Day
คำอวยพรแสนหวาน แด่หญิงสาวแสนพิเศษ ผู้แบ่งปันความสุขเสมอ ในทุกแห่งหนที่เธอไป สุขสันต์วันแห่งความรัก

==========

Wishing You
The nicest things
That life can bring your way,
And that’s not just
A Valentine Wish
It’s meant for every day!

Have a wonderful Valentine’s Day!
ขออวยพรให้คุณ
สิ่งที่อร่อยที่สุด
ว่าชีวิตสามารถนำวิธีการของคุณ,
และที่ไม่เพียง
วาเลนไทน์ต้องการ
ก็หมายสำหรับทุกวัน!

วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ที่ยอดเยี่ยม!

==========

Wishing you a day filled with happiness because you’ve filled my life with love.
ขอให้วันนี้ของคุณถูกเติมเต็มไปด้วยความสุข เพราะคุณได้เติมเต็มชีวิตของฉันด้วยความรัก

==========

I love you today! But not as much as tomorrow…
วันนี้ฉันรักเธอนะ แต่ก็รักไม่มากเท่ากับความรักที่มีให้เธอในวันพรุ่งนี้

I don’t give you flowers to tell you you’re special
I don’t give you chocolates for your sweetness
I don’t give you teddy bears for your cares
Just look at my eyes and you’ll know . how much I love you
Happy Valentine’s Day.
ฉันจะไม่มอบดอกไม้ให้คุณ แทนคำพูดว่าคุณวิเศษขนาดไหน
ฉันจะไม่มอบช๊อกโกแลตแทนความหวานของคุณ
ฉันจะไม่มอบตุ๊กตาหมีที่แสดงถึงความห่วงใยของคุณ
ให้มองตาของฉัน แล้วคุณจะรู้ว่า ฉันรักคุณมากขนาไหน
สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะจ๊ะที่รัก

==========

Wishing you hearts,
flowers and happiness today
and always
Happpy Valentine’s Day!
ขอให้เธอมีแต่ความรัก
ดอกไม้ กับความสุขในวันนี้
และเสมอไป
สุขสันต์วาเลนไทน์นะ!

==========

What good is Valentine’s Day without you.
Then what good is Anyday without you,
Well’ I want to say I think you are special
Everyday!
มันจะเป็นวันดีได้อย่างไร
หากปราศจากเธอในวันแห่งความรัก
แล้วมันก็คงจะเป็นวันดีไม่ได้
ถ้าขาดเธอ ในทุกๆวัน
เพราะฉะนั้นจึงขอบอกเลยว่า
เธอน่ะเป็นคนพิเศษสุด
ในทุกๆวัน!

==========

Living here far away
I am yours
living there
far away
you are mine
love is not made
of bodies only
deep in the hearts
is where we are one.
Happy Valentine’s Day!
แม้อยู่ตรงนี้ ไกลแสนไกล
ฉันเป็นของเธอ
อยู่ ณ ตรงนั้น
ไกลออกไป
เธอเป็นของฉัน
ความรักมืได้ประกอบด้วย
แค่ร่างกายเท่านั้น
หากมันสำคัญที่หัวใจ
ลึกลงไป เราเป็นเสมือนหนึ่งเดียวกัน
สุขสันต์วันแห่งความรักนะจ๊ะ!

==========

ของขวัญวันวาเลนไทน์

ว่าด้วยเรื่องของขวัญวันวาเลนไทน์ สาวๆ หรือหนุ่มๆ ก็เกิดคำถามที่ว่า วาเลนไทน์ ซื้ออะไรให้แฟนดี ลองมาดูไอเดียของเรากันว่าควรจะหาอะไรเป็นของขวัญให้แฟนดีในวันพิเศษ แบบนี้

ว่ากันว่า 9 สิ่งของเหล่านี้ เมื่อมอบให้แฟน จะทำให้เขาปลื้มน่าดู มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 1. การฺ์ดวาเลนไทน์

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. ดอกไม้

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. ช็อกโกแลต

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. น้ำหอม

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. กินข้าวด้วยกัน

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. ให้เครื่องประดับ

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. ทำกรอบรูปให้

ของขวัญวาเลนไทน์

 1. ให้ CD เพลงรัก
 2. scrapbook

นี่เป็นเพียงไอเดียเล็กๆ ที่เราค้นหาจาก อินเตอร์ เน็ตๆ เพื่อนๆละจะให้อะไรแฟนดี แชร์กันหน่อยนะ

 


รูปภาพวันวาเลนไทน์

ขนมวาเลนไทน์

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Saturday, February 1st, 2014, หมวด สาระน่ารู้     Comments Off

Comments are closed.

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน